Verplaatsing KiKa loop

17-03-2020 | 14:25

Beste deelnemers, donateurs, sponsoren en andere betrokken, 

Zoals eerder gemeld, gaat de KiKa loop op 29 maart niet door i.v.m. de maatregelen rondom het Corona-virus. De loop zal niet worden geannuleerd, maar wordt verplaatst. 
Er is een optionele alternatieve datum genoemd (25 oktober), maar het definitief vaststellen van die datum zal langer op zich laten wachten. Dat komt enerzijds doordat nog niet te voorspellen valt wanneer de Corona-maatregelen zullen worden beeindigd, maar anderzijds omdat er zeer veel events verplaatst moeten worden. Dat heeft effect op bijvoorbeeld de inzet van vrijwilligers, maar ook in de levering van podia, dranghekken etc. Daarnaast zal de gemeente events op elkaar willen afstemmen. 

De organisatie dankt u voor uw geduld en wenst u en de uwen veel sterkte en gezondheid toe. Uiteraard wordt u op de hoogte gebracht van ontwikkelingen rondom de KiKa loop Colmschate.