KiKa loop verplaatst naar 28 maart 2021

Normal a45313a3d252a79f78017dc244a9fb7136817dac
07-04-2020 | 15:54

Beste deelnemer/ donateur/ vrijwilliger aan de KiKa loop,

Uiteraard hoopt iedereen dat de Corona crisis snel onder controle komt en dat de genomen maatregelen om deze crisis te beteugelen snel kunnen worden afgebouwd. Het is echter onmogelijk te voorspellen wanneer dit zal zijn. Mochten de maatregelen daadwerkelijk al op 28 april afgebouwd kunnen worden, dan zal er sprake zijn van een ware ‘aardverschuiving’ van evenementen: veel van de eerder geannuleerde of verplaatste evenementen moeten dan een plekje krijgen in het tweede deel van het jaar, met het risico dat een evenement niet de juiste waardering krijgt die het verdient. 

De organisatie heeft daarom besloten om de KiKa loop niet meer op de kalender van 2020 terug te plaatsen, maar te verplaatsen naar 28 maart 2021.

Wat betekent voor u?
Deelnemers/ donateurs Zonder tegenbericht van u blijft uw deelname staan voor de loop op 28 maart 2021. Alle donaties die aan uw deelname zijn gekoppeld blijven eveneens staan. Op die manier zorgen we ervoor dat het huidige prachtige bedrag voor KiKa intact kan blijven. Deze donatie wordt op 1 juni a.s. uitbetaald aan KiKa. Uiteraard wordt de exacte opbrengst dan ook naar buiten gebracht. Wij hopen dat het bedrag voor KiKa hoog blijft natuurlijk, maar indien u uw inschrijfgeld en/ of donatie terug wilt ontvangen, dan is dat ook mogelijk. Wij verzoeken u om dat vóór 30 april kenbaar te maken via het mailadres info@colmschate.com.

Sponsoren Ook daarvoor geldt: uw sponsorschap kan wat ons betreft blijven staan voor de nieuwe datum.  We zouden het zeer op prijs stellen als dat kan. Alle afspraken blijven gewoon staan en gelden voor de nieuwe loop. Zijn er nog geen uitingen van u gepubliceerd en ziet u tóch af van sponsoring? Laat ook dat a.u.b. weten voor 30 april via het eerder genoemde e-mailadres.

Vrijwilligers De organisatie verzoekt de vrijwilligers ook aan te blijven tot en met de loop in 2021. Uiteraard wordt er voorafgaand aan de loop volgend jaar een nieuwe vrijwilligersavond gepland waarin alle ins- en outs worden benoemd. U ontvangt daarvoor op een later moment een uitnodiging. Hetzelfde geldt voor de verkeersregelaars: wij zouden het zeer op prijs stellen als u bereid bent om op 28 maart 2021 te assisteren tijdens de loop. 

De organisatie bedankt iedereen die zich tot nu toe heeft ingezet voor de KiKa loop. Alle deelnemers, alle donateurs en alle sponsors: bedankt voor jullie inzet en deelname. De vrijwilligers  die zich al hebben ingezet of die deze dag vrij hadden gepland: duizend maal dank! Door jullie allemaal  is het bedrag voor KiKa zo hoog geworden!

We houden u op de hoogte. Veel gezondheid gewenst en #Staysafe!