Organisatie KiKa loop komt met alternatief na het niet (op tijd) krijgen van vergunning

20-08-2021 | 15:52

Mail van 20-08-2021 aan alle deelnemers: 

Beste deelnemer, helaas opnieuw geen goed nieuws over de KiKa loop; de geplande datum van 31 oktober blijkt niet haalbaar.

De maatregelen worden gelukkig steeds verder versoepeld, maar voorlopig blijven evenementen hierbij wat achter. Een vergunning wordt alleen verleend als het terrein volledig wordt afgesloten en alleen mensen worden toegelaten als zij gevaccineerd of getest zijn. Dat is niet mogelijk op een winkelcentrum. Bovendien, we hebben het over een loop waarbij doorgaans ook veel mensen aanwezig zijn met een verminderde gezondheid. We willen niemand een extra risico laten nemen.
Verdere versoepelingen zijn weliswaar wel al genoemd, maar het is onzeker of die er wel komen. Daarbij vergt het organiseren van de loop een lange voorbereidingstijd, waarmee de organisatie in het gedrang komt.

De loop wordt deze keer niet opnieuw uitgesteld, omdat niemand met zekerheid kan zeggen of en hoe de maatregelen er dan uit zien. Bovendien hebben de eerste lopers zich 2,5 jaar geleden al ingeschreven en zal er duidelijkheid moeten komen.
Er wordt daarom gekozen voor een alternatief, zodat iedereen de gesponsorde kilometers tóch kan maken.”

Oorkonde
Het alternatief bestaat uit het zelfstandig lopen van de route of van dezelfde afstand op een zelfgekozen parcours met behulp van bijvoorbeeld een app, zoals Strava. De gegevens uit de app kunnen worden gedeeld met de organisatie, waarna de loper een mooie oorkonde krijgt. Meer details hierover volgen in een later bericht.

€ 43.985 naar KiKa
Al eerder werd, met goedkeuring van deelnemers en donateurs, bijna 44-duizend Euro naar KiKa overgemaakt. Dat bedrag is dus al actief bij alle dingen die KiKa doet, vooral onderzoek om de genezingskans te verhogen en de behandelmethodes bij kinderen te verbeteren.